אורי טולקובסקי

פיתוח מערכות צילום

ישראל | זרוע האוויר | 1965