נחום גת

כיבוש אום כתף עײי איגוף דרך הדיונות מצפון למתחם, ופתיחת הציר לשיריון בבוקר. גם תאור של הקמת גדוד 100 (אהוד ברק) עײי חוזרים מחוײל ביום הראשון של מלחמת יום כיפור (1973)

סיני ( מצרים ) | רגלים - נח"ל | 1967 | ששת הימים 1967