הילה לב

השפעה של פיקוד בטירונות מתנדבים

ישראל | חיל החינוך והנוער | 2018

קרן וייץ נתנזון

מש"קית חוויה. נקלעה לפיגוע בדיזנגוף סנטר בפורים

ישראל | חיל החינוך והנוער | 1995