הקדמה

ברוכים הבאים לאתר הבית של "נקודת ציון" המופעל ע"י עמותת נקודת ציון – לחיזוק ושימור מורשת חיילי\ות צה"ל לדורותיהם )ע"ר 580728046; להלן: "האתר" ו"העמותה" בהתאמה).

השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות וכללים נוספים שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר ובתנאי שימוש אלה (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם פונים וחלים על כל המינים.
הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותיך וחובותיך ביחס לשימוש באתר. המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב).

במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio) או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו- ויזואליים) או חלק מהם וכן עיצובים, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או לחלק מהם, הנך מתבקש לא לעשות שימוש כלשהו באתר.

על האתר בקליפת אגוז

באתר תוכל לצפות בעדויות וזיכרונות של חיילי צה"ל שאינם משרתים עוד בשירות חובה או בשירות קבע ("חיילי צה"ל"), וכן להעלות תכנים מקוריים ולשתף זיכרונות משירותך הצבאי. האתר מהווה פלטפורמה חברתית דיגיטלית המאפשרת לחיילי צה"ל לדורותיהם לחלוק את סיפורם האישי ולרקום יחד רשת מלאה של עדויות אותנטיות ואמינות. לעמותה מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם.

העמותה עשויה לאפשר דרך האתר הפנייה או לינקים לרשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. השימוש ברשתות חברתיות כאמור, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף להסכמים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של השירותים הללו (שאינם מטעמה של העמותה).

השימוש באתר

הצפייה באתר לא חסומה עפ"י גיל, אולם העמותה מייעדת את התכנים לאלה שמלאו להם 15 שנים.

אם גילך מתחת ל-18, אתה רשאי ליצור פרופיל באתר ולהעלות תכנים אל האתר רק אם העמותה קיבלה מהוריך טופס הסכמה חתום. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר מהמפורט בכללים שלהלן, אלא אם כן קיבלת הסכמה מפורשת של העמותה לכך, מראש בכתב, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה. השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת;

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;

אין לקשר לאתר ולתכנים באתר מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק; העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך .

מסירת פרטים והעלאת תכנים

פתיחת פרופיל באתר כרוכה ברישום ומסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך. כפי שמוסבר לעיל, פתיחת פרופיל באתר למי שגילו מתחת ל-18 גם מותנית בקבלת טופס הסכמה חתום ע"י ההורים.

ייתכן ובמהלך מסירת הפרטים כאמור תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים או חלק מהם. תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך לכל המסמכים המחייבים, או לאילו מהם. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות האתר ובשירותיו. מובהר כי השימוש שלך באתר, ההשתתפות שלך בו, מסירת תכנים על-ידך לאתר (ככל שתמסור), וכל שימוש של החברה בתכנים שמסרת, לא יזכו אותך בתמורה כספית או טובת הנאה אחרת כלשהי.

העמותה מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומם של תכנים עניינים באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. בה בעת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות להתבטא באתר, או להשתמש בשירותיו, רשאית העמותה לבדוק את התכנים לפני ואחרי פרסומם באתר. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם, או בלתי ראויים מסיבה אחרת. בהתאם לכך, הנהלת האתר עשויה בכל עת לקבל החלטה עצמאית בדבר הסרה של חומרים פוגעניים או בלתי חוקיים.


בהעלאת תכנים לאתר, אתה מעניק לעמותה אישור בלתי מוגבל בזמן ובמקום, להשתמש בתכנים שהעלית, לרבות אך לא רק במסגרת פרסום האתר בפלטפורמות שונות. אם אתה מעוניין שהתוכן שהעלית לאתר יוסר ממנו או מפרסומים הקשורים אליו, אנא פנה אלינו בכתובת הדוא"ל  info@nekudat-zion.org תוך ציון שמך המלא, התוכן שאתה מעוניין שיוסר, ותאריך העלאת התוכן – ככל שידוע.

תכנים האסורים לפרסום באתר

אתה אחראי לתוכן שאתה מוסר לאתר. עליך להקפיד שתכנים אלה יהיו חוקיים והולמים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, עליך להימנע מלמסור לפרסום באתר, או באמצעות האתר –

דיווח על תוכן בלתי הולם או תוכן מפר זכות יוצרים

העמותה מעודדת ומקפידה על שיח פורה ותרבותי באתר, תוך שימוש בשפה נאותה וכיבוד זכויותיהם של המשתתפים בקהילה וכל אדם אחר. העמותה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, ומבקשת ממשתמשי האתר לנהוג באופן דומה.

אם נתקלת בפרסום תוכן בלתי הולם באתר, או אם אתה סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות היוצרים שלך, או זכויות יוצרים שאתה מייצג אנא פנה אלינו בכתב באמצעות הטופס ליצירת קשר: https://nekudat-zion.org/contact-us/ או בדואר אלקטרוני לכתובת: ranib@nekudat-zion.org

על פנייתך לכלול את הפרטים הבאים:

אם פנייתך נוגעת להפרת זכויות יוצרים, על פנייתך לכלול את הפרטים הבאים:

לאחר קבלת פנייתך, העמותה עשויה לפנות אליך על-מנת שתספק לה מידע נוסף, לצורך בירור תלונתך.

שים לב: כל גולש באתר רשאי לדווח לעמותה על תוכן בלתי הולם, גם אם אינו משתמש רשום. העמותה תבדוק את התוכן נשוא תלונתך ותשקול להסירו או לחסום את הגישה אליו רק אם להבנתה התוכן מפר את תנאי השימוש באתר, ואת תרבות השיח הנאות, ובפרט אם ניכר על פניו כי התוכן אסור לפרסום באתר, בהתאם לפרק "תכנים האסורים לפרסום באתר" המופיע לעיל.

העמותה אינה מתחייבת להסיר כל תוכן שנטען לגביו כי הוא בלתי הולם. העמותה רשאית לשנות את ההסדר האמור בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, או בהתאם לדרישות החוק. כל פעולה שתבחר העמותה לבצע בעקבות קבלת תלונה אינה מהווה הודאה כי התוכן הולם או בלתי הולם.

בדומה: כל גולש באתר, שסבור שהופרו זכויות היוצרים שלו או זכויות יוצרים שהוא מייצג, רשאי לדווח לעמותה על תוכן מפר זכות יוצרים, גם אם אינו משתמש רשום. העמותה תבדוק את התוכן המפר לכאורה ותשקול להסירו או לחסום את הגישה אליו רק אם להבנתה הוא אכן מפר זכות יוצרים של צד שלישי. יודגש: העמותה אינה מתחייבת להסיר כל תוכן שנטען לגביו כי הוא מפר זכות יוצרים. העמותה רשאית לשנות את ההסדר האמור בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, או בהתאם לדרישות החוק. כל פעולה שהיא שהעמותה תבצע בעקבות קבלת תלונה אינה מהווה הודאה בקיומה או באי קיומה של הפרת זכות יוצרים.

קישורים

בעת השימוש באתר, אתה עשוי למצוא קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי העמותה, או מטעמה, והעמותה אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת העמותה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. העמותה לא אחראית לתכנים שאליהם מובילים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. העמותה לא מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות

העמותה מכבדת  את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובתוכן הכלול בו הן של העמותה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים (לרבות משתמשי האתר המעלים אליו תכנים), שהתירו לעמותה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי , בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מן העמותה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

תנאי שימוש אלה לא מונעים שימוש בתכנים שבאתר בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון שימוש הוגן. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים בעת השימוש בפריט. חל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם), לרבות תומכים ונותני חסות, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. למידע נוסף על זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים ניתן לפנות לצוות זכויות יוצרים באמצעות כתובת הדוא"ל:
.copyright@nekudat-zion.org  

המילה "אחריות" מתייחסת גם לאחריותם של עובדי העמותה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והעמותה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף (לרבות נזקים פיזיים או נפשיים) שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו. חלק מן התכנים באתר יכול ויכללו עדויות וקטעים הכוללים תיאורים גרפיים של תכנים מלחמתיים, שעלולים להיות קשים לצפייה, לעורר קושי או להוות טריגר. על אף שהעמותה תשתדל לסנן תכנים כאלו ושומרת על זכותה שלא להעלות חומרים כאלה ולהסירם בכל עת, העמותה לא לוקחת אחריות ולא תוכל לצפות, כי העמותה תסיר באופן מוחלט תכנים העלולים להיות קשים לצפיה. התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך .העמותה אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי העמותה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול , בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העמותה או אצל מי מספקיה.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את העמותה, עובדיה , מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד , אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים.

שינויים והפסקת פעילות

העמותה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול , בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל העמותה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים והתכנים באתר, כולם או מקצתם. שינוי במסמכים המחייבים העמותה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים ו/או למסמך המחייב הרלבנטי. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך המחייב הרלבנטי, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל מקרה, תמיד תוכל לצפות בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש ושאר המסמכים המחייבים באמצעות הכפתורים הייעודיים באתר. דין וסמכות שיפוט על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל -אביב, ישראל.

המחאה

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת העמותה בכתב ומראש. העמותה רשאית להעביר את זכויותיה באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את התחייבויות העמותה לפי המסמכים המחייבים.

עודכן לאחרונה: ינואר 2023.