ברוכים לאתר הבית של "נקודת ציון" המופעל על ידי עמותת נקודת ציון ("העמותה") – לחיזוק ושימור מורשת חיילי/ות צה"ל לדורותיהם. העמותה מאפשרת לצפות בעדויות וזיכרונות של חיילי צה"ל שאינם משרתים עוד וכן להעלות תכנים מקוריים ולשתף זיכרונות מהשירות הצבאי.

העמותה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר (במדיניות זו: "האתר")" והיא מחויבת להגן ולשמור על פרטיות משתמשי האתר ("אתה" או ה"משתמש"). אתר זה פועל בכותבת האינטרנט:

 https:/nekudat-zion.org/.

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הוא מסביר, בין השאר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. היא מיועדת לכל המינים.

מסירת פרטים לאתר

הנהלת האתר מעמידה לרשות המשתמשים טופס מקוון ליצירת קשר. בעת השלמת הטופס המקוון תתבקש למסור פרטים כגון: שם מלא, מספר טלפון כתובת דואר אלקטרוני פעילה ופרטים נוספים.

האתר גם מאפשר לך להירשם כמשתמש. אם גילך מתחת ל-18, אתה רשאי להירשם לאתר רק  אם העמותה קיבלה מהוריך טופס הסכמה חתום.

בעת הרישום תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, מספר טלפון, מין, תאריך לידה, כתובת דוא"ל, פרטים בנוגע לשירותך הצבאי כמו תקופת שירות, תקופת שירות מילואים, חיל או פיקוד, דרגה, פרטים בנוגע למלחמות ומבצעים בהם לקחת חלק. תתבקש גם לאשר את הסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש החלים באתר. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את מילוי הטפסים. עליך למלא פרטים מדויקים ונכונים.

משתמשים רשומים רשאים להעלות סרטונים על אודות שירותם הצבאי לפרסום באתר. במידה והעלית סרטון כזה, הוא צפוי להתפרסם באתר (בכפוף לזכותנו לבדוק את תקינות הסרטון והתכנים שבו והתאמתם לתקנון האתר).

הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יהיה באפשרות החברה ליצור עמך קשר או לרשום אותך כמשתמש באתר.

השימוש במידע

אנחנו אוספים מידע על האופן שבו אתה משתמש באתר. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת באתר, מהם העמודים והתכנים בהם צפית, כתובת האינטרנט (IP Address) ממנה ניגשת לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת השלמת הטפסים המקוונים, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

מסירת מידע לצד שלישי 

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים, אלא במקרים שלהלן:

אחזקת המידע מחוץ לישראל

אנו מאחסנים ומעבדים את המידע שנאסף במערכות מחשוב שונות בישראל ומחוצה לה, לרבות באמצעות שירותי ענן. אתה נותן לנו בזה את הסכמתך המפורשת להעברת המידע לאחסון ועיבוד מחוץ לישראל. 

אבטחת מידע

אנו מיישמים אמצעים להפחתת הסיכונים של נזק, אובדן וגישה לא מורשית למידע אישי. עם זה, אמצעים אלה  לעולם אינם מבטיחים הגנה מוחלטת מפני סיכוני אבטחת מידע. לכן, איננו נותנים ערובה, ואינך יכול לצפות שהאפליקציה ומערכות המידע הקשורות לה יהיה חסינות מסיכוני אבטחת מידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

פנה אלינו

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או אילו משירותי הקבוצה, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד בנוגע למדיניות זו, אנא פנה אלינו באמצעות הודעות מייל לכתובת: info@nekudat-zion.org אנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

המדיניות עודכנה בתאריך 16/1/2023