מצפן מורשת - חילוץ משמיים

 • 7.10 Min
 • 4 Plays
 • 14 views
 •  0+
  • You must register to like a video
  • Report Video
28% Avg. Completion Rate
 • Years: 2006
 • Force/Command: Air Force
 • Locations: Southern Lebanon
 • Wars/Operations/Major events: Second Lebanon 2006
 • Video Upload By: עופר באלין

Leave a comment

Related Videos

יואב קיש

החלטה על מסלול בו אתה מתקדם בקריירה הצבאית.

Israel | Air Force | 1986

רני בנדר

ביקור כצוער בה”ד 1 במשלחת במחנות השמדה בפולין

פולין | Air Force | 1994 | Other