מצפן מורשת - חילוץ משמיים

 • 7.10 Min
 • 7 Plays
 • 17 views
 •  0+
  • You must register to like a video
  • Report Video
41% Avg. Completion Rate
 • Years: 2006
 • Force/Command: Air Force
 • Locations: Southern Lebanon
 • Wars/Operations/Major events: Second Lebanon 2006
 • Video Upload By: עופר באלין

Leave a comment

Related Videos

אורן אסאדו

26.06.21 , אתגרים לוגיסטיים בלחימה במלחמת לבנון השנייה

Southern Lebanon | Infantry - Golani | 2006 | Second Lebanon 2006

אריאל לעדן

שירת כנווט במטוס השלישי במבצע אנטבה. אריאל מספר את כל השתלשלות האירועים לפני ובזמן המבצע ולאחריו

אוגנדה | Air Force | 1974 | מבצע יונתן 1974