הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 10/1/2023

עמותת "נקודת ציון" (ע"ר 580728046 ) הקימה רשת חברתית דיגיטלית לשימור מורשת צה"ל לדורותיו על ידי איסוף ספורים ועדויות מ"חוויה משמעותית מהשירות" של אנשי ונשות צה"ל בעבר. כעמותה העוסקת במורשת צה"ל, אנו פועלים רבות על מנת להנגיש את הארגון ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות .

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0 , האתר הונגש לרמה A ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

על מנת לוודא עמידה מלאה בהנחיות התקן והתאם לשאיפת העמותה להנגיש את האתר ככל האפשר, האתר משתמש טכנולוגיית Accessibe התומכת בכל ההתאמות הנדרשות. האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.

כאתר שעיקר תוכנו הוא קטעי וידאו שמועלים על ידי המשתמשים, שאיפתנו היא להוסיף כיתוב לכלל התכנים. נכון לכתיבת מסמך זה, אין ברשותינו, עדין, מערכת אוטומטית לביצוע התמלול והוספת הכיתובים. אנו עושים מאמצים על מנת לתמלל קטעים באופן ידני ומוסיפים תכנים מונגשים בצורה זו באופן קבוע. אנו בקשר עם חברות שונות העוסקות בתמלול אוטומטי ומתכננים להנגיש את כלל תכני הוידאו המועלים על ידי משתמשים בעתיד.

האתר נבדק באופן עיתי ולכל הפחות מידי שלושה חדשים כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.

פרוט הפטורים של האתר

לא הוגשו פטורים לאתר

הצהרה על עמידה חלקית בתקן במקרה של תכני צד ג' (אם קיימים)

בדפי האתר קיימת אפשרות (שתורחב בעתיד) לקישור לתכני וידאו חיצוניים לאתר. נגישות הדף תלויה בתכנים שאינם של הארגון (תכני צד ג') ולכן אנחנו מצהירים על עמידה חלקית בתקן עבור דפים אילו.

ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט

באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאיםChrome, Edge, Safari  ובתוכנות קוראות מסך NVDA / Jaws/ Voiceover.

שלבי ההנגשה בהם נמצא האתר

האתר נמצא בשלב "השקה שקטה" וכאמור עדין לא מונגש באופן מלא בהנגשת קטעי הוידאו המועלים על ידי משתמשים בצורה של תמלול וכיתוב אוטומטי. אנו עושים מאמצים ומערכים שהנגשת תכני הוידאו כאמור, תושלם עד לתאריך ה 1/1/2024. עד לתאריך זה, ניתן ליצור קשר עם העמותה (ראו דרכי תקשורת למטה או באתר עצמו), לתמיכה אנושים בהנגשת תכנים רצויים.

הסדרי נגישות בארגון

לעמותה אין משרדים או נכסים הדורשים הנגשה.

אירועי העמותה מונגשים ככל הנדרש

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז הנגישות של הארגון:

עופר באלין

נייד: 052-9463583

מייל: oferb@nekudat-zion.org

ניתן גם להשאיר הודעה בתיבת "צור קשר" באתר עצמו.