אודות

קובץ סיפורים ארצי למורשת צה"ל
עבור כל ישראלי, השירות הצבאי הוא חוויה משנה חיים.
כל אחד נושא זיכרון, נקודת מפנה, "נקודת התייחסות" משמעותית או נקודת ציון.
יחד, כולנו מרכיבים את הפסיפס האינסופי הזה של סיפורים המייצגים את מורשת ישראל.

about company img

קרדיט: יגאל סלאבין

על המיזם

נקודת ציון היא מיזם חברתי שמטרתו לשמר ולחבר עדויות וזיכרונות של דורות של אנשי שירות צה"ל.
השירות הצבאי הוא חלק מהותי מאיתנו וכולנו חלק מפסיפס לאומי של זיכרונות שירות, המשולבים במורשת צה"ל. לכל אחד יש זיכרון לחלוק.
יחד, אנחנו מרכיבים את הפסיפס האינסופי הזה המייצג את מורשת ישראל

החזון שלנו

מאגר מידע חברתי דיגיטלי לאומי של מורשת ישראל.

1. שימור ותיעוד - תיעוד עדויות חיילי צה"ל לדורותיהם ושימור המורשת מדור לדור
2. מעורבות חברתית וקהילתית - נגישות חברתית לאזרחי ישראל ולעולם
3. ביסוס המורשת - מניעת השתלטות של גורמים בעלי עניין על שיח הזיכרון הצה"לי
4. חינוך - חינוך ומודעות של אזרחי ישראל בכלל ובני נוער בפרט למורשת צה"ל
5. חדשנות ויצירתיות – שימוש באמצעים חדשניים ויצירתיים לשימור המורשת

about company img

קרדיט: יגאל סלאבין

about company img about company img about company img about company img

קרדיט: יגאל סלאבין

פלטפורמה חברתית

פלטפורמת סטרימינג חברתית לאנשי שירות צה"ל לשעבר בכל הגילאים לחלוק את זיכרונותיהם מרגע או אירוע מכונן בשירותם הצבאי.

- איסוף ואיחוד של נתוני עדויות מגוונים, מקיפים ומהימנים כגון סרטונים, תמונות, קטעי אודיו, מסמכים אקדמיים, מכתבים, מזכרות ועוד.
- סיווג הנתונים לקטלוגים המוצגים על גבי מפה או ציר זמן לפי פרמטרים כמו שם, תאריך, מיקום, יחידה צבאית ועוד.
- רשת חברתית המחברת בין חיילים לדורות על בסיס קווי דמיון בפרמטרים שונים